ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ (2014-2017)

Προϋπολογισμός : 3.100.000,00 €
 

Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων με την κατασκευή νέου συγκροτήματος συμπίεσης και παρελκόμενων φίλτρων αποκονίωσης – απόσμησης, ώστε να επιτευχθεί ο περιορισμός του όγκου βεβαρημένου αέρα από την εκκένωση των απορριμμάτων στη χοάνη του συστήματος συμπίεσης, την επένδυση του εσωτερικού του νέου και του υφισταμένου στεγάστρου και της πλαγιοκάλυψης με ηχοαπορροφητικά πετάσματα, καθώς και την κατασκευή έργων διαμόρφωσης και φυτεύσεων στον περιβάλλοντα χώρο του εναπομείναντος οικοπέδου του ΣΜΑ, μετά την απαλλοτρίωση του ΜΕΤΡΟ.