ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ (2014-2016)

Προϋπολογισμός: 3.700.400,00 €
              

Βασικό σχέδιο του έργου είναι η κατασκευή του Νέου Διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου στη θέση «Φυρόγια». Θα αποτελείται από τέσσερα κτίρια, συνολικού εμβαδού 2.370,00 τ.μ. και θα περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, λοιπούς διοικητικούς και λοιπούς γραφειακούς χώρους καθώς και κοινόχρηστες λειτουργίες.