ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΥΣΤΡΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (2012-2013)

Αφορά εργασίες αποκατάστασης των μορφολογικών, λειτουργικών χαρακτηριστικών και στατική ενίσχυση της αντοχής του υφισταμένου διατηρητέου κτίσματος (υπ. αρ.πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3108/62323 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων)